Webová stránka spoločnosti na prenájom automobilov zvyčajne obsahuje fotografie modelov a značiek, ktoré sú k dispozícii, opis charakteristík. Tu len pre kontrolu použiteľnosti auta a naliehavosť fotografií na mieste nebude možné. Môžu byť staré a auto sa opravuje.

Na tomto mieste môže nájomca odporučiť nasledujúce akcie:

  • po prezeraní stránky zavolajte na spoločnosť, uveďte želania, zistite, či je táto voľba potrebná alebo je vhodnejšia;
  • pri obsluhe vozidla sa musí starostlivo prehliadnuť, aby sa našli predtým existujúce škody, predložte ich špecialistovi spoločnosti, aby neboli žiadne sťažnosti týkajúce sa doručenia prepravy;
  • vo veci prenájmu automobilu je hlavnou vecou jeho spoľahlivosť, venovať osobitnú pozornosť tomu;
  • náklady na prenájom elitnej a rozpočet auto je radikálne, spravidla sa nelíšia, takže je lepšie vychutnať výlet v tom, že je bohatšie a pohodlnejšie;
  • pred podpisom zmluvy by ste sa mali obrátiť na manažéra, aby mal niekoľko kilometrov, aby zistil stav hlavných systémov a motora.
VÝBER VOZIDLA
VÝBER VOZIDLA